Zarząd Powiatu 2018-2023

Zarząd jest organem wykonawczym, w skład którego wchodzą starosta, jako przewodniczący, wicestarosta oraz trzech  członków. Członkowie wybierani są spośród radnych lub spoza rady (członkostwa w zarządzie nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej). Zarząd wybierany jest na okres kadencji rady, w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji działa do momentu powołania nowego zarządu.
 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady powiatu,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z pewnymi wyjątkami, o których mówi ustawa o samorządzie powiatowym.

 

Skład osobowy Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego:

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński- Przewodniczący
Mirosław Fiedorowicz - Wicestarosta
Ireneusz Owsik- Etatowy Członek Zarządu
Krystyna Radzięta - Członek Zarządu
Mirosław Celuch - Członek Zarządu

Uchwały Zarządu Powiatu dostępne są poniżej:

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr 136/2020 Zarządu Powiatu Udostępniony przez: BP Odsłon: 732