Statut jest najważniejszym aktem prawnym w samorządzie powiatowym, o którym stanowi rada powiatu. Statut określa w szczególności:

  • organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, w tym komisji rewizyjnej,
  • organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu,
  • zasady dostępu mieszkańców do dokumentów oraz korzystania z nich,
  • zasady tworzenia i działania klubów radnych rady powiatu,
  • herb i flagę powiatu.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578.)

Statut Powiatu Zgorzeleckiego został ustanowiony Uchwałą nr IV/9/98 w dniu 18 grudnia 1998 przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego. Poniżej publikujemy statut wraz ze zmianami wprowadzonymi 9 grudnia 2005 roku Uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XLV/255/2005.

 

Załączniki poniżej:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 25 styczeń 2020 20:27 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
sobota, 25 styczeń 2020 20:29 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 styczeń 2020 20:30 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 11:42 Super User