Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 5 lat, w jej skład wchodzi 21 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych przeprowadzonych zgodnie z obowiązująca ordynacją.


W skład Rady Powiatu Zgorzeleckiego kadencji 2018-2023 wchodzą:

1.  Małgorzata Sokołowska - Przewodnicząca
2.  Marian Matyjasik - Wiceprzewodniczący
3.  Szymon Mikołajczyk - Wiceprzewodniczący


pozostali radni:


1.    Balcer Adam
2.    Bieliński Artur
3.    Bohdanowicz Artur
4.    Celuch Mirosław
5.    Curyło-Dziuba Ilona
6.    Droszcz Ryszard
7.    Fiedorowicz Mirosław
8.    Hładuń Natasza
9.    Kurzyński Marek
10.    Mazurek Krzysztof
11.    Popęda Wioleta
12.    Radzięta Krystyna
13.    Rataj Wiktoria
14.    Sienkiewicz Artur
15.    Szatkowska Iwona
16.    Tokarczyk Artur
17.    Weychan Andrzej
18.    Wierzbicka-Zawada Anna