Ogłoszenia i informacje

Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - Jan Chrzan

Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - Chełmiński Józef

Wpis do Rejestru BDO

Informacja Starosty Zgorzeleckiego w sprawie opracowania projektu: „ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026 „ w zakresie zapewnienia możliwość udziału społeczeństwa.

Zawiadomienie - o czynnościach wznowienia znaków graficznych, wyznaczenia znaków graficznych.