Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno – prawnych dotyczących zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro jest Magdalena Rogólska – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. 665 491 551
Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok 28-01-2020 Udostępniony przez: BP Odsłon: 512