Zaproszenie do składania ofert cenowych na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku do 1.539.997,70 zł.