1 Numer rejestru 20/2015
2 Data złożenia wniosku 18.09.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Celina Żuberek
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego wraz z przyłączami w Zgorzelcu

Dz. nr 36/28; 36/32; 36/3; 85

( Obr. XII, AM-1) gm. Zgorzelec
5 Data wniesienia sprzeciwu 30.10.2015
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne